logga in.
Kontakt Downloads Artiklar Nyheter
Hem Länkar Datablad
Antal besökare
just nu: 30

Carlo Gavazzi AB
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
Tel: 054-851125
Fax: 054-851177

info@carlogavazzi.se
support@carlogavazzi.se order@carlogavazzi.se

 
Om cookies | Integritetspolicy
Hjälp

Visa alla Artiklar
Maila länk | Stöds av IESkriv ut

Switching

senast uppdaterad 2013-12-02 . Med reservation för ev tryckfel.

Solid State- / Halvledarreläer

RGC1S..lastövervakande SSR med teach

*Se s.10 i databladet (länk nedan) hur larmutgången ska anslutas och försörjas (Alarm Specifications (11+, 12-) PNP Open Collector, Normally Closed, Maximum rating 35Vdc, 50mADC, Red LED).
*Se s. 12-13 hur teach (inlärningsfunktionen) ska utföras och hur lysdioderna indikerar olika villkor.

Datablad RGC1S..

Man kan välja lokal teach, d v s via tryckknappen alternativt sk. remote (extern) teach via anslutning IN1 (4-32 VDC).
Tryckknappen ('TEACH') i fronten måste tryckas in i minst 3 sekunder men mindre än 5 sekunder. Extern TEACH kan utföras genom att ansluta en hög signal på terminal IN 1 under minst 3 sekunder (men mindre än 5 sekunder).

Manöverspänning måste vara ansluten över A1(+), A2(-) för att TEACH funktionen ska kunna utföras och att SSR ska fungera. 24VDC (max.50mA). Fläktmatning RGC1S..90 försörjs direkt till fläkt; 24VDC +/-10%, 50mA nominellt.

Då manöverspänningen ansluts börjar den gula och röda lysdioden att blinka (rulla) kontinuerligt i en scroll-sekvens för att indikera att enheten inte har något strömgränsvärde lagrat. Den gröna lysdioden lyser med halvintensitet för att indikera att manöverspänningen är anluten. Så fort som styr(control)spänningen är ansluten (IN2: 4-32 VDC) kommer den göna lysdioden att indikera med full intensitet. Larmutgången, som är normalt sluten, kommer öppna för att indikera att reläet (SSR) inte har något lagrat gränsvärde

TEACH funktionen startar så fort som knappen släpps. Reläet kommer gå till under 5 sekunder (gul lysdiod lyser under dessa 5 sekunder) och i slutet av dessa kommer lastens strömgränsvärde lagras. Om TEACH proceduren lyckas kommer den gula och röda dioden blinka tillsammans 3 gånger för att indikera en lyckad lagring av aktuellt gränsvärde. Larmutgången över 11, 12 sluter för att indikera en normal situation. Om TEACH-inställningen inte lyckas, kommer den röda och gula dioden scrolla (rulla) kontinuerligt för att indikera att inget gränsvärde har lagrats. Om lastströmmen inte stabiliseras under den 5 sekunders långa TEACH sekvensen, kommer det inte vara möjligt att lagra gränsvärdet. Ett nytt försök att göra en TEACH kan göras ända tills gränsvärdet har lagrats.

Automatisk larmåterställning: Vid alla larmvillkoren som beskrivs under "Mode of operation" (tabellen), kommer larmdioden och signalutgången från anslutningarna 11, 12 automatiskt återställas till normalt läge så fort som larmvillkoret inte längre är kvar. Det behövs ingen larmåterställning.

Andra funktioner: TEACH LOCK/UNLOCK Enheten kan låsas för att förhindra oönskad lokal TEACH (frontknappen). Detta kan göras genom att skicka en puls med en längd mellan 1s och 1.5s till den externa TEACH anslutningen IN 1. För att TEACHa en låst enhet, måste en puls med en varaktighet mellan 1s och 1.5s först ges till terminal IN 1, innan TEACH kan startas. Det första läget för enheten efter varje manöverstart (via A1, A2 terminalerna) är olåst.

Beställ Produktkatalog!


Beställ ditt exemplar!