logga in.
Kontakt Downloads Artiklar Nyheter
Hem Länkar Datablad
Antal besökare
just nu: 31

Carlo Gavazzi AB
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
Tel: 054-851125
Fax: 054-851177

info@carlogavazzi.se
support@carlogavazzi.se order@carlogavazzi.se

 
Om cookies | Integritetspolicy
Hjälp

Visa alla Artiklar
Maila länk | Stöds av IESkriv ut

Sensor

senast uppdaterad 2013-09-09 . Med reservation för ev tryckfel.

Ultraljudsgivare

Programmering nya analoga UA18CAD..

Programmeringsanvisning nya ultraljudsserien

M18, UA18CAD..

Generell inställning av detekteringspunkt P1 (längsta avståndet) och P2 (kortaste avståndet) oberoende av sensormodell eller funktion.
1) Montera sensorn i aktuell applikation.
2) Placera ett föremål vinkelrät framför sensorn vid det maximala önskade avståndet (P1), tryck sedan kort på teachknappen.
Den gula lysdioden släcks och tänds sedan igen efter max 2 sekunder. Detta innebär att avståndet (P1) har sparats i sensorn och föremålet kan flyttas. I)
3) Placera föremålet vid det minsta önskade avståndet (P2), tryck sedan kort på techknappen.
Den gula lysdioden släcks och blinkar sedan 5 gånger. Detta indikerar att även minsta avståndet (P2) har sparats i sensorn och att föremålet kan flyttas. II)
( I) P1 kan sättas till max överstigande specifikationerna för den aktuella sensorn genom att ta bort föremålet framför sensorn. Tryck och håll inne teachknappen i mer än 1 sekund så sätts detekteringsavståndet till ett unikt avstånd för denna sensor enbart. Denna funktion ska inte användas för en analog utgång.)
( II) Den andra kopplingspunkten kan sättas till minimum genom att placera föremålet inom blindzonen nära sensorhuvudet eller genom att täcka sensorhuvudet med handen under tiden P2 teachas.)

Sensorer med 1 digital utgång och en analog utgång UA..CAD..PG/PK/NG eller NK modeller:
1) Fabriksinställningarna är Normalt Öppen (NO) för den digitala transistorutgången och positiv utgångskurva för den analoga utgången.
2) För att invertera utgångskurvan och NO-utgången till NC, tryck och håll inne techknappen under ca 8 sekunder (12 vid UC18CAD22..) tills den gula lysdioden blinkar snabbt. Släpp teachknappen och då kommer lysdioden blinka 5 gånger för att bekräfta denna funktionsändring.
3) För att ändra åter till positiv utgångskurva eller NO-utgång, upprepa steg 2.

Sensorer med 2 digitala transistorutgångar: UA..CAD..PP/NP modeller, Normal detekteringsfunktion eller justerbar hysteres
1) Fabriksinställningarna är normal detekteringsfunktion.
2) Justerbar hysteres: tryck och håll inne teachknappen i 8 sekunder (12s vid UC18CAD22..) tills den gula lysdioden blinkar snabbt. Släpp teachknappen och då kommer lysdioden blinka 5 gånger för att bekräfta denna funktionsändring. Nu är sensorn i justerbar hysteres läge.
3) För att ändra åter till normal detekteringsfunktion, upprepa steg 2.

OBS! bilderna i respektive datablad under denna programmeringsanvisning är viktiga för att kunna följa ovanstående anvisning som enbart kan ses som en ren översättning. Bilden som är med i denna artikel avser enbart de modeller som har 2 digitala transistorutgångar!

Beställ Produktkatalog!


Beställ ditt exemplar!