logga in.
Kontakt Downloads Artiklar Nyheter
Hem Länkar Datablad
Antal besökare
just nu: 26

Carlo Gavazzi AB
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
Tel: 054-851125
Fax: 054-851177

info@carlogavazzi.se
support@carlogavazzi.se order@carlogavazzi.se

 
Om cookies | Integritetspolicy
Hjälp

Visa alla Artiklar
Maila länk | Stöds av IESkriv ut

Övrigt

senast uppdaterad 2014-12-02 . Med reservation för ev tryckfel.

Teknisk info

Terminologi, elektriska storheter

Förklaringar:

Ström
Uppstår då laddade partiklar förflyttas. Definieras som laddning per tidsenhet och
anges med enheten Ampere (A).

Spänning
Anger skillnad i elektrisk potential som uppstår p.g.a. över- eller underskott av
elektroner och anges med enheten Volt (V).

Impedans
Det totala motståndet för en elektrisk krets. Impedansen som mäts i ohm (Z) är
frekvensberoende och påverkas både av resistansen och av reaktansen.

Resistans
Den strömbegränsande förmågan hos elektriska kretsar. Mäts i ohm och betecknas
med R och är inte frekvensberoende.

Reaktans
Innefattar det frekvensberoende motståndet hos både kondensatorer och
induktorer. Mäts i ohm och betecknas med X.

Kapacitans
Förmåga att lagra elektriska laddningar hos bl.a. kondensatorer. Mäts i farad och
betecknas med C.

Induktans
Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan. Används till att ange
storleken på bl.a. induktorer. Mäts i henry och betecknas med H.

Frekvens
Anger antal svängningar per sekund för periodiska signaler. Mäts i Herts (Hz). Tiden för
en svängning blir ett genom frekvensen.

Fasförskjutning
Den vinkel som uppstår mellan ström och spänning om strömmen inte har sitt
nollvärde samtidigt som spänningen. Mäts i grader eller radianer.

Skenbar effekt
Används i samband med växelspänning för att beteckna den totala effekt en
apparat förbrukar (VA).

Aktiv effekt
Den del av den skenbara effekten som producerar arbete, t.ex. värme hos en
radiator eller moment för en motor (W).

Reaktiv effekt
Den del av den skenbara effekten som inte producerar nyttigt arbete. Denna del
lagras i reaktiva element som t.ex. kondensatorer och pendlar fram och tillbaka inom
en sluten krets (var).

Effektfaktor
Förhållandet mellan aktiva och skenbara effekten (PF).

Resistor
Vanligaste passiva komponenten för att erhålla en resistans i en elektrisk krets. En
resistans kan ha ett fast eller varierbart motstånd som är oberoende av frekvens.

Induktor
Passiv komponent som ofta består av koppartråd lindad rund en spole för att skapa
induktans. Används mestadels för att filtrera ut olika frekvenser.

Kondensator
Passiv komponents som lagrar elektrisk laddning. Kondensatorns kapacitans
bestämmer dess storlek och förmåga att lagra laddningar. Används bl.a. i filter och
likriktare.

Diod
Elektrisk komponent som bara leder ström i ena riktningen. Undantaget är s.k.
zenerdioder som släpper igenom backspänningar över ett visst värde.

Effektivvärde
Det värde på en likriktad ström eller spänning som ger lika mycket effekt som dess
sinusformade motsvarighet. Är endast användbart för växelspänningar.

Distorsion
Avvikelse från spänningens eller strömmens ideala sinusform.

PFC
Power Factor Correction, den svenska termen är EffektFaktorKorrigering. Teknik som
används för att förbättra förhållandet mellan aktiva och skenbara effekten.

Passiv PFC
Effektfaktorkorrigering utförd endast med passiva komponenter.

Aktiv PFC
Effektfaktorkorrigering utförd med aktiva komponenter, d.v.s. med integrerade
kretsar som styr utseendet på strömkurvan med hjälp av olika inbyggda algoritmer.

Beställ Produktkatalog!


Beställ ditt exemplar!