logga in.
Kontakt Downloads Artiklar Nyheter
Hem Länkar Datablad
Antal besökare
just nu: 31

Carlo Gavazzi AB
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
Tel: 054-851125
Fax: 054-851177

info@carlogavazzi.se
support@carlogavazzi.se order@carlogavazzi.se

 
Om cookies | Integritetspolicy
Hjälp

Visa alla Artiklar
Maila länk | Stöds av IESkriv ut

Dupline

senast uppdaterad 2011-09-05 . Med reservation för ev tryckfel.

Felsökning

Felsökning Dupline

Obs! Följande symptom gäller i första hand standard kanalgenerator. Om Mastergeneratorn eller annan intelligent generator används, indikeras kortslutning av bussen normalt sett av mastergeneratorn, och bussen kopplas ned.
Symptom Orsak Åtgärd
Alla kanaler går till En Dupline kanal aktiveras när potentialen sänks under ca 0,5 V under en specificerad tidpunkt i pulståget. Om alla kanaler går till, betyder det att spänningen är för låg på bussen i varje puls. Orsakerna kan vara:
 • Dupline bussen är polvänd
 • Bussen är delvis kortsluten
 • Bussen är helt kortsluten, på en punkt tillräckligt långt bort från kanalgeneratorn, så att kabelmotståndet är betydande.
 • Bussen är utsatt för mycket kraftig störning (induktans) Detta fenomen är nästan aldrig förekommande på moderna system, då de med tiden har förbättrad störimmunitet.
Sektionera bussen, dvs koppla bort efter halva avståndet från kanalgeneratorn, därefter halva igen, tills man hittar sektionen som orsakar felet. Testenheten GTU8 ansluts på sektionen mot kanalgeneratorn och visar om bussen beter sig normalt eller inte.
Reflektioner i kabeln. Kan uppstå med 1,5 m2 kabel längre än 1km.Anslut balanseringsenhet DT01 i motstående ände från generatorn.
Kanal aktiveras inteAvbrott på bussenTestenheten GTU8 ansluts på sektionen mot kanalgeneratorn och visar om Bussen beter sig normalt eller inte
För hög kapacitans mellan ledarna på bussen=avståndet för långtOm segmenten på GTU8 tänds, har den kontakt med kanalgeneratorn. Om man aktiverar en kanal på testenheten, men den inte aktiveras i fönstret, är kapacitansen för hög. En eller flera repeatrar kan anslutas på bussen.
Ingångsmodul eller utgångsmodul felaktigt programmeradKontrollera och rätta adresseringen med GAP1605
Ingångsmodul eller utgångsmodul felaktig eller felaktigt anslutenPå de moderna Dupline enheterna finns en gul diod som visar om enheten har kontakt med kanalgeneratorn. Anslut testenheten GTU8, och kontrollera att ingång aktiverar rätt kanal och att utgång svarar på transmission från testenheten
Kanaler aktiveras sporadiskt
 • Jordfel. Någon part eller skärm är förbunden till jord på ett eller fler ställen (kan ge intermittent fel)
 • Bussen är utsatt för mycket kraftig störning (induktans) Detta fenomen är nästan aldrig förekommande på moderna system, då de med tiden har förbättrad störimmunitet.
 • Bussminus kan vara kopplad till annan potential av misstag. Vissa moduler har inte galvaniskt separerad bussanslutning, t ex G5010. Dessa är avsedda för potentialfria slutningar. Om en sådan ingång ansluts till en annan potential, tex genom en transitorslutning från annan utrustning, så får man in en främmande potential på bussminus. Det kan skapa sporadiska störningar.
Se till att oanvända ledare och skärm är jordade i en punkt

Dela upp bussen med repeater, eller anslut kondensator över bussen. I kanalgeneratorn finns en inbyggd liten störkondensator, som kan kopplas in genom en bygling.

Info:
En utgångsmodul måste ha samma aktivering två på varandra följande pulståg, för att ändra sin status. Man kan med testenhet GTU8 se att kanalerna "fladdrar". GTU8 visar status på kanalerna i varje pulståg.

Dimmrar tänds sporadiskt
 • Fel i adressering. Flera enheter har samma Dupline adress, kan medföra tillfälliga aktiveringar av Dupline kanaler.
 • Fel i program (gäller mastergenerator). Logikfel.
 • Störning på Dupline bussen. Externa störkällor kan tillfälligt aktivera Dupline kanaler.
 • Duplinebussen kortsluts kortvarigt. Om Dupline bussens ledningar kortsluts kortvarigt så kan det medföra aktiveringar av Dupline adresser.
 • Dåliga anslutningar i kontakter / plint. Om många ledningar är anslutna i samma kopplingsplint, så är det möjligt att det kan uppstå en dålig förbindelse som kan medföra tillfälliga aktiveringar av Dupline kanaler.
Om mastergenerator används, kontrollera program – masterfunktioner eller logik som kan aktivera kanalerna. Återfinns inga fel i programmet, sök efter fel i installationen. Vår erfarenhet säger att lösningen av sådana problem oftast återfinns i att undersöka kabeldragning och kontrollera plintanslutningar.

Beställ Produktkatalog!


Beställ ditt exemplar!